https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/wijzigingen-prive/einde-samenwonen
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Einde samenwonen

Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd?

Als u en uw partner de samenlevingsovereenkomst beëindigen heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van beëindiging heeft opgebouwd.

Als u in uw samenlevingsovereenkomst vast heeft laten leggen dat uw partner geen aanspraak maakt op bijzonder partnerpensioen, dan zal het pensioenfonds het partnerpensioen niet afsplitsen ten gunste van de ex-partner. Een eventuele nieuwe partner heeft dan recht op uw volledige partnerpensioen.

Vaststelling van een bijzonder partnerpensioen

Als de samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd wordt het op dat moment opgebouwde partnerpensioen afgesplitst ten gunste van uw ex- partner. Dit deel van het partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen ontvangen. Een eventuele nieuwe partner heeft recht op het partnerpensioen dat na de datum beëindiging van het samenwonen is opgebouwd.

Mijn partner en ik willen alsnog afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Is dat mogelijk?

In principe is dat mogelijk. U dient dan binnen twee jaar na beëindiging van de samenlevingsovereenkomst een afstandsverklaring gewaarmerkt door een notaris aan het pensioenfonds te overhandigen.