https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/uw-pension-in-t-kort/ouderdomspensioen
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Ouderdomspensioen

Wat is ouderdomspensioen?

Het ouderdomspensioen is de uitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat. Bij SPT is de pensioenleeftijd 67 jaar.

Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?

Vanaf het moment dat u in dienst treedt en 21 jaar bent, gaat u ook ouderdomspensioen opbouwen. U blijft deelnemer totdat u met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt.

Wanneer kan ik met pensioen?

Uw ouderdomspensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Vanaf die dag tot aan de laatste dag van de maand van uw overlijden ontvangt u dit pensioen. De pensioenregeling kent een aantal keuzemogelijkheden, zo kunt u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan. U vindt de mogelijkheden terug onder het kopje werknemers – vervroegd pensioen en onder werknemers – met pensioen.

Hoe wordt het ouderdomspensioen berekend?

Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd op basis van een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. De hoogte van het pensioen dat u opbouwt is afhankelijk van de volgende componenten:

  • de hoogte van uw salaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand, ploegentoeslag, persoonlijke toeslag en/of afbouw ploegentoeslag) op 1 januari van enig kalenderjaar tot een maximum van €107.593,= voor 2019;
  • de hoogte van de franchise, dat wil zeggen het gedeelte van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt;
  • het opbouwpercentage: op het ogenblik bedraagt dat 1,542% per jaar;
  • het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling;
  • uw parttime percentage.

De franchise bedraagt op dit moment € 18.100 per jaar (niveau januari 2019).

Waarom wordt er bij de opbouw van het pensioen rekening gehouden met een franchise?

Naast het pensioen ontvangt u vanaf de dag dat u uw AOW leeftijd heeft bereikt ook een AOW-uitkering van de overheid. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw pensioen van SPT is een aanvulling op de AOW. De franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u al AOW krijgt van de overheid. De franchise is voor alle deelnemers van SPT gelijk.

Let op:

De uiteindelijk door u te ontvangen AOW zal niet altijd overeenkomen met het bedrag waarmee wij via de franchise rekening hebben gehouden. De hoogte van uw AOW hangt namelijk af van uw burgerlijke staat. En als u tussen uw 15de en 67ste in het buitenland hebt verbleven en u hebt in die tijd niet vrijwillig AOW-premie betaald, dan zal uw AOW gekort worden. Voor meer informatie over de hoogte van de door u te ontvangen AOW kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.