https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/uit-dienst
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Uit dienst

Wat als ik uit dienst ga voor de pensioendatum?

Al u uit dienst gaat stopt uw pensioenopbouw. De pensioenaanspraken die u tot het moment van uitdiensttreding heeft opgebouwd blijven staan bij het pensioenfonds. In vakjargon heeft u dan premievrije aanspraken bij ons pensioenfonds.

Kan ik vrijwillig deelnemer blijven bij SPT?

Nee, het is niet mogelijk om op vrijwillige basis uw pensioenregeling voort te zetten.

Kan ik mijn pensioenaanspraken overdragen?

Als u na uw dienstverband in dienst treedt bij een andere werkgever en daar pensioenaanspraken opbouwt in een andere pensioenregeling, is het in principe mogelijk uw pensioenaanspraken van SPT over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U dient uw aanvraag in te dienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Kan ik mijn pensioenaanspraken afkopen?

De Pensioenwet biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenaanspraken die lager zijn dan € 458,06 per jaar (niveau 2014) twee jaar na de uitdiensttreding af te kopen zonder toestemming van de deelnemer. Na deze termijn is toestemming van de gewezen deelnemer noodzakelijk.

Als uw premievrije pensioenaanspraken lager zijn dan de afkoopgrens is het mogelijk dat wij u in de toekomst alsnog benaderen met een voorstel tot afkoop van uw pensioenaanspraken.