https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/overlijden
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Overlijden

Welke uitkeringen ontvangen mijn partner en kinderen na mijn overlijden?

Als u op het moment van overlijden nog in dienst bent, wordt het ouderdomspensioen berekend, alsof u tot uw 67ste jaar zou zijn blijven werken (het bereikbare ouderdomspensioen). De partner krijgt levenslang 70% van dit ouderdomspensioen uitgekeerd.

De berekening van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Het wezenpensioen wordt in beginsel alleen uitgekeerd aan kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Oudere kinderen die nog studeren of invalide zijn ontvangen, zolang zij studeren of invalide zijn, een uitkering tot de leeftijd van 27 jaar.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat u bereikt zou hebben als u tot uw 67ste gewerkt zou hebben. Voor wezen waarvan zowel de vader als de moeder zijn overleden en er wordt geen partnerpensioen meer uitgekeerd, wordt het percentage verdubbeld.