https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/onbetaald-verlof
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Onbetaald verlof

Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik met onbetaald verlof ga?

Als u gebruik maakt van een periode van onbetaald verlof, dan hebt u het recht om de pensioenopbouw voort te zetten. Dit is echter op vrijwillige basis en komt geheel voor uw eigen rekening. Dat betekent dat u niet alleen uw eigen bijdrage, maar ook die van de werkgever moet betalen.

Als u onbetaald verlof opneemt hebt u recht op een aanspraak op partnerpensioen. Dit geldt echter voor een periode van maximaal 18 maanden. Na deze periode komt de dekking van het partnerpensioen te vervallen.

Gedurende het onbetaalde verlof kunt u er voor kiezen om de dekking van het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis voor eigen rekening voort te zetten.