https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/met-pensioen
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Met Pensioen

Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan?

U kunt bij het pensioenfonds een verzoek indienen om uw ouderdomspensioen in te laten gaan. De eerste datum waarop u met pensioen kunt gaan is op uw 55e verjaardag. Als u uw pensioen eerder in laat gaan, betekent dat wel dat uw jaarlijkse uitkering lager is dan wanneer u later met pensioen zou gaan.

Welke andere keuzes heb ik als ik met pensioen ga?

Naast het vervroegen van uw pensioen kunt u op het moment van pensionering gebruik maken van de volgende keuzemogelijkheden:

Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u er voor kiezen om uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, houdt u geen partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daar ook mee akkoord gaat.

Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om uw ouderdomspensioen om te zetten in extra partnerpensioen. U hebt dit recht ook op het moment dat uw deelnemerschap eerder dan de pensioendatum wordt beëindigd. Het totale partnerpensioen zal na de uitruil maximaal 70% van het ouderdomspensioenbedragen dat na de uitruil resteert.

Variatie in hoogte pensioenuitkering
U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode van pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna, of juist eerst een lagere uitkering. U kunt zelf bepalen of de eerste periode een periode van vijf of tien jaar is. De hoogte van uw uitkering mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is namelijk de standaard verhouding vastgesteld van 100:75. De verhoging en verlaging van het ouderdomspensioen in de eerste en verdere periode staan uitgewerkt in het pensioenreglement. De hoogte van het partnerpensioen verandert overigens niet door de variatie in hoogte van het ouderdomspensioen.

Gebruik maken van de keuzemogelijkheden betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen en, afhankelijk van welke keuze u maakt, eventueel ook het partnerpensioen verandert. In hoeverre het pensioen verandert, kunt u berekenen met behulp van factoren die in het pensioenreglement staan.

U wordt voor een gesprek over uw pensioen te zijner tijd uitgenodigd.

In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met SPT over de keuzemogelijkheden.

Kan ik gedeeltelijk met pensioen gaan?

Ja, het is mogelijk om een gedeelte van uw pensioen eerder in te laten gaan. U zult eerst met uw werkgever de afspraak moeten maken voor welke deel van uw werktijd u nog in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent u met pensioen. Dat houdt wel in dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder ingaat en u uiteindelijk een lager pensioen overhoudt. Als u wenst te kiezen voor deeltijdpensioen, dient u uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste ingangsdatum een verzoek in te dienen bij het pensioenfonds.

Moet ik mijn pensioen zelf aanvragen?

Als u eerder met pensioen wilt gaan dan moet u dit minimaal drie maanden voor de gewenste pensioendatum aan het pensioenfonds melden. Als u met pensioen gaat zullen wij u ongeveer 3 maanden voor pensioeningang een overzicht sturen met de voor u geldende keuzemogelijkheden.