https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/arbeidsongeschiktheid/wia-excedenterzekering
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

WIA-Excedenterzekering

Wat is de WIA-Excedentverzekering?

Als uw jaarsalaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens (€ 55.927,08, niveau 2019) heeft u recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze uitkering gaat in na twee jaar ziekte, als uw dienstverband niet binnen deze twee jaar is beëindigd. Het pensioen wordt uitgekeerd zolang u een WIA uitkering ontvangt, maar uiterlijk tot aan de datum dat uw pensioen ingaat.

De uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen uw daadwerkelijke jaarinkomen en de WIA-uitkeringsgrens.