https://www.pensioenfondstrespa.nl/werknemers/arbeidsongeschiktheid/pensioenopbouw
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Pensioenopbouw

Gaat mijn pensioenopbouw door als ik arbeidsongeschikt word?

De opbouw van uw pensioen verandert als u arbeidsongeschikt wordt. Als u een WIA-uitkering ontvangt heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dat houdt in dat u over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent geen premie meer hoeft te betalen voor uw pensioenopbouw.

Het UWV stelt uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Op basis van dit percentage wordt bepaald in welke mate de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet. U blijft dus deelnemer aan de pensioenregeling voor het deel dat u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw.

In het volgende overzicht kunt u zien hoeveel procent pensioen u opbouwt bij de verschillende percentages werktijd.

Percentage arbeidsongeschiktheid
meer dan 80%
65% - 80%
55% - 65%
45% - 55%
35% - 45%
0% - 35%
Percentage premievrije opbouw
100%
80%
60%
50%
40%
0%

Wat gebeurt er als mijn percentage arbeidsongeschiktheid wijzigt?

Als u op het moment dat uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt gewijzigd in dienst bent, wordt deze wijziging door ons ook verwerkt. Dit kan zowel een verhoging als een verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid zijn.

Als u echter geen dienstverband meer heeft dan worden alleen verlagingen van de mate van arbeidsongeschiktheid doorgevoerd. Verhogingen van de mate van arbeidsongeschiktheid hebben dan dus geen invloed op uw pensioenopbouw!

Wat gebeurt er als mijn WIA-uitkering wordt beëindigd?

Vanaf het moment dat uw WIA-uitkering wordt beëindigd vervalt uw recht op premievrije opbouw van uw pensioen.