https://www.pensioenfondstrespa.nl/gepensioneerden/overlijden
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Overlijden

Welke uitkering ontvangt mijn partner na mijn overlijden?

Als u komt te overlijden en er is voor u partnerpensioen verzekerd dan heeft uw partner recht op deze uitkering. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op het vijfjaarlijkse overzicht (upo) dat u van ons heeft ontvangen bij uw pensionering, maar is in principe 70% van het door u opgebouwde ouderdomspensioen.

Wanneer krijgen mijn kinderen wezenpensioen?

Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Het wezenpensioen wordt in beginsel alleen uitgekeerd aan kinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Oudere kinderen die nog studeren of invalide zijn ontvangen, zolang zij studeren of invalide zijn, een uitkering tot de leeftijd van 27 jaar.

De hoogte van het wezenpensioen wordt vermeld op uw vijfjaarlijkse pensioenopgave (upo). Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Voor wezen waarvan zowel de vader als de moeder zijn overleden en er wordt geen partnerpensioen meer uitgekeerd, wordt het percentage verdubbeld.