https://www.pensioenfondstrespa.nl/ex-werknemers/wijzigingen-prive/echtscheiding
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Echtscheiding

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap wordt beëindigd?

Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd.

Hoe wordt het bijzonder partnerpensioen berekend?

Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

Het deel van het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft, wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen ontvangen. Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt ook het eventuele bijzonder partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen ten behoeve van uw ex-partner. Het bijzondere partnerpensioen komt daarmee te vervallen.

Een eventuele nieuwe partner krijgt recht op het partnerpensioen dat na de echtscheidingsdatum is opgebouwd.

Hoe werkt verevening van het ouderdomspensioen?

Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Overigens kan het zo zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken of dat u hebt afgesproken dat er geen verdeling zal plaatsvinden.

Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. Om de verevening te regelen bij het pensioenfonds moet u binnen twee jaar na scheiding het daarvoor bestemde formulier bij het pensioenfonds inleveren. Het formulier is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw echtscheidingsadvocaat.

Het is voldoende als één van de betrokken partners de verevening aanvraagt.

In geval van verevening ontvangen u en uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u komt te overlijden vóór uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner ook geen ouderdomspensioen meer maar wel een bijzonder partnerpensioen. Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf, wordt het hele ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd.

Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed.

Wat is conversie van het pensioen?

U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdomspensioen. Daar zal ook het bijzonder partnerpensioen bij worden betrokken. Als na conversie uw ex-partner overlijdt, betekent dit dat het verevende ouderdomspensioen definitief komt te vervallen. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het verevende ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen is reeds door conversie komen te vervallen.

Om de conversie van uw pensioen te regelen bij het pensioenfonds moet u binnen twee jaar na scheiding het daarvoor bestemde formulier bij het pensioenfonds inleveren. Het formulier is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw echtscheidingsadvocaat.

Als u uw pensioen wilt converteren dienen zowel u als uw ex-partner dit aan te vragen.

Een keuze voor conversie of voor een andere verdeling dan de standaard verevening is overigens alleen geldig als het pensioenfonds daarmee ook akkoord gaat.

Ik wil bij echtscheiding mijn pensioenrechten behouden. Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit regelen door dit in de huwelijkse voorwaarden op te nemen of u kunt deze afspraak opnemen in uw echtscheidingsconvenant.

Het moet wel duidelijk zijn wat de afspraken precies zijn. Als u bijvoorbeeld het verevenen van pensioenaanspraken in uw echtscheidingsconvenant uitsluit, zal het partnerpensioen wel worden afgesplitst. Het verevenen van pensioenaanspraken en het afsplitsen van het bijzonder partnerpensioen zijn twee verschillende handelingen.

Als u dus wilt afspreken dat uw pensioenaanspraken volledig voor u verzekerd blijven dient u zowel de verevening van pensioenaanspraken als de afsplitsing van het bijzonder partnerpensioen uit te sluiten.