https://www.pensioenfondstrespa.nl/ex-werknemers/afkoop-pensioen
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Afkoop pensioen

Kan ik mijn pensioenaanspraken afkopen?

De Pensioenwet biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenaanspraken die lager zijn dan € 458,06 per jaar (niveau 2014) twee jaar na de uitdiensttreding af te kopen zonder toestemming van de deelnemer. Na een termijn van zes maanden is toestemming van de gewezen deelnemer noodzakelijk.

Als uw premievrije pensioenaanspraken lager zijn dan de afkoopgrens is het mogelijk dat wij u in de toekomst alsnog benaderen met een voorstel tot afkoop van uw pensioenaanspraken.