https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/waarde-overdracht
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Waarde-overdracht

Als u, voordat u bij uw huidige werkgever kwam werken, nog ergens anders hebt gewerkt en pensioen hebt opgebouwd, dan hebt u het wettelijke recht om de bij uw vorig werkgever opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het pensioenfonds. Dit recht hebt u ook met de bij het pensioenfonds opgebouwde aanspraken als u ergens anders gaat werken.

U hebt tot 6 maanden na de aanvang van het deelnemerschap aan de pensioenregeling de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. De mogelijkheid voor waardeoverdracht wordt met u besproken tijdens uw gesprek bij de salarisadministratie bij uw indiensttreding. Op dat moment kan ook de daadwerkelijke overdracht aangevraagd worden. Als u bij uw huidige werkgever vertrekt, kunt u de offerte waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) zijn verplicht om mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdrachten voor zover het gaat om pensioen dat is opgebouwd tijdens dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 8 juli 1994.

Indien de dekkingsgraad van uw overdragende of ontvangende pensioenfonds lager is dan 100%, wordt het recht van waardeoverdracht opgeschort.

Wel of geen waardeoverdracht?

Of waardeoverdracht zinvol is, is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk gemakkelijk wanneer al uw pensioenrechten bij één pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is overzichtelijker en wanneer u met pensioen gaat, krijgt u maar van één pensioenuitvoerder uitbetalingen.

Voordat u een keuze maakt, is het zinvol dat u zich eerst informeert over de financiële situatie waarin de pensioenuitvoerder van uw oude en uw nieuwe werkgever zich bevindt. Ook is het belangrijk dat u weet hoe het pensioen bij uw vorige en uw nieuwe werkgever is geregeld.
Afhankelijk van de soort regeling en de wijze waarop uw opgebouwde pensioenaanspraken met toeslagen worden verhoogd, is waardeoverdracht wel of niet aan te raden.

Wanneer moet ik de waardeoverdracht aanvragen?

Als u uw pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever wilt overdragen, moet u binnen zes maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de nieuwe pensioenregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt een opgave op van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder. Aan de hand daarvan zal de nieuwe pensioenuitvoerder u een offerte voor de waardeoverdracht toesturen. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de waardeoverdracht afgerond.