https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/organisatie-spt/bestuur
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Bestuur

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het pensioenfonds en ziet toe op de uitvoering van de pensioenregelingen.

Het bestuur van SPT bestaat uit vier leden. Deze leden worden voor de helft door de werkgever benoemd, de andere twee leden vertegenwoordigen de deelnemers (de werknemers, ex-werknemers en de gepensioneerden).

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en bestuurslid namens werkgever:
Secretaris en bestuurslid namens werknemers:
Bestuurslid namens werkgever:
Bestuurslid namens gepensioneerden:
E. Goris
I.E.C. van Herten – Cuijpers
R. Siebesma
E.J. Troost