https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/organisatie-spt
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Organisatie SPT

Voor medewerkers en ex-medewerkers van Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V. zijn de pensioenrechten ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT).

Het pensioenfonds is juridisch en financieel gescheiden van Trespa International B.V. en Facilities Wetering B.V..

Het pensioenfonds voert een pensioenregeling met de volgende pensioensoorten uit:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen
  • tijdelijk ouderdomspensioen (t.b.v. vervroegd pensioen, gesloten regeling)
  • arbeidsongeschiktheidspensioen (wao/wia excedent)

De premies worden door het pensioenfonds belegd. De dagelijkse uitvoering hiervan gebeurt door BMO Global Asset Management.

De pensioenadministratie is eveneens uitbesteed. Dit gebeurt bij Riskco Administrations BV.