https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/klacht-indienen
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

 

Klachten en geschillen

Pensioenfonds Trespa voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit en probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de toepassing van de regeling of de manier waarop u door ons bent behandeld of geïnformeerd. Daarvoor heeft het pensioenfonds een klachten en geschillen regeling.

Wat kunt u doen?

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft, dan kunt u de klacht indienen bij het pensioenfonds. Dit kan per post naar:

 

Stichting Pensioenfonds Trespa

Postbus 110

6000 AC Weert

Of per email naar:

pensioen@trespa.com

 

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt behandeld door de administrateur van het pensioenfonds. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.

Uw klacht wordt binnen twee weken behandelt. Als dat onverhoopt niet lukt, dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe termijn van behandeling. Ook kunt u mogelijk om aanvullende informatie worden gevraagd. U ontvangt een schriftelijke reactie met een beslissing naar aanleiding van de klacht.

Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met de beslissing op de klacht, dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van het pensioenfonds. In beroep gaan doet u door binnen zes weken na de beslissing op de klacht een beroepsschrift in te dienen. Dit beroepsschrift dient u in op de volgende wijze. Per post:

Stichting Pensioenfonds Trespa

T.a.v. het bestuur

Postbus 110

6000 AC  Weert

 

Of per email:

pensioenfonds@trespa.com

In een beroepsschrift moet de volgende informatie staan:

  • Uw naam en adres en eventueel de naam en adres van uw vertegenwoordiger;
  • De datum van indienen van het beroepsschrift;
  • De beslissing waartegen u in beroep gaat;
  • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de redenen waarom u meent dat de beslissing onjuist is.

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw beroepsschrift.

Het bestuur geeft u binnen 8 weken na ontvangst van het beroepsschrift een goed gemotiveerde beslissing.

Ombudsman Pensioenen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw beroepsschrift, dan kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. Meer informatie vindt u op: www.ombudsmanpensioenen.nl

 

De contactgegevens van de Ombudsman Pensioenen zijn:

Ombudsman Pensioenen

Postbus 93560

2509 AN  Den Haag

Telefoonnummer: (070) 349 96 20

E-mail: info@ombudsmanpensioenen.nl

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW  Den Haag

 

Rechter

U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen. Meer informatie over de procedure en welke rechtbank van toepassing is, vindt u op: www.rechtspraak.nl

Meer informatie

U vindt de uitgebreide klachten- en geschillenregeling onder algemeen --> reglementen en statuten op deze website.