https://www.pensioenfondstrespa.nl/algemeen/dekkingsgraad
 


Uw mening is gewenst

Graag willen wij weten wat we kunnen verbeteren aan onze website.

Heeft u 3 minuten de tijd?

Ja ik wil helpen  Nee, bedankt

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het belegd vermogen en het vermogen dat benodigd is om de nominale pensioenen (pensioenuitkeringen zonder indexatie) uit te kunnen keren.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om de verplichtingen na te komen, boven de 100% beschikt het pensioenfonds over buffers. Bij een lager percentage dan 100% is er sprake van onderdekking.

De minimaal vereiste dekkingsgraad voor SPT is momenteel 104,2%.

De dekkingsgraad is gevoelig voor rente. Een rentedaling heeft over het algemeen een negatief effect op de dekkingsgraad aangezien het pensioenfonds in dat geval meer geld moet reserveren om aan de toekomstige pensioenverplichting te kunnen voldoen.

Welke dekkingsgraad heeft SPT?

De dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

Verloop dekkingsgraad SPT

Datum Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
31-01-2024 110,5% 112,6%
31-12-2023 110,5% 112,6%
30-11-2023 112,6% 112,7%
31-10-2023 114,4% 112,5%
30-09-2023 115,5% 112,3%
31-08-2023 112,9% 112,0%
31-07-2023 113,4% 111,8%
30-06-2023 112,0% 111,4%
31-05-2023 112,2% 111,0%
30-04-2023 111,8% 110,7%
31-03-2023 111,7% 110,4%
28-02-2023 113,3% 110,1%
31-01-2023 111,1% 109,5%
31-12-2022 110,9% 108,8%
31-12-2021 107,1% 105,4%
31-12-2020 103,7% 100,2%

SPT heeft momenteel een dekkings- en reservetekort en heeft daarom een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan is in augustus 2015 door De Nederlandsche Bank goedgekeurd. In mei 2023 is het geactualiseerde herstelplan goedgekeurd.

Het herstelplan moet resulteren in een dekkingsgraad die binnen 10 jaar hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Jaarlijks wordt het herstelplan geactualiseerd.