https://www.pensioenfondstrespa.nl/
 

Pensioen 123
 
Welkom bij Stichting pensioenfonds Trespa

Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en  uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Laag 1

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Trespa. U kunt laag 2 en laag 3 vinden op www.pensioenfondstrespa.nl  of opvragen bij contact.

Download Laag 1 als PDF

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Meer informatie

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Dat partnerpensioen bouwt u op via de premies die u en uw werkgever betalen.

Meer informatie

Zo lang u bij Trespa in dienst bent, is er voor uw partner ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekerd.

Meer informatie

Wordt u langdurig arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Meer informatie

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar

het pensioenreglement.

 

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u langdurig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

 

 

 

 

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A: AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B: Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Trespa. U bouwt dit pensioen op via Trespa. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C: Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. 

Meer informatie

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Meer informatie

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over je hele brutoloon. Over € 17.400 bouwt u in 2016 geen pensioen op omdat u later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

Meer informatie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Meer informatie

 

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer informatie

Wilt u een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen voor uw partner of wilt u het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan als u met pensioen gaat.

Meer informatie

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat.

Meer informatie

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

Meer informatie.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de lonen en prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Meer informatie over de risico’s
  • Meer informatie over de beleidsdekkingsgraad

Meer informatie 

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met 70% van de stijging

van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van prijzen
2015 0% 0,59%
2014 0% 0,7%
2013 0% 2,21%

 

Meer informatie

Als we een tekort hebben, nemen we indien nodig één of meer van deze maatregelen

• Uw pensioen groeit niet of niet volledig mee met de stijging van deprijzen.

• In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Meer informatie

 

 

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Trespa maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te  voeren:

  •     Kosten voor de administratie.
  •     Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie

 

 

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen
meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Meer informatie

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Meer informatie

Als u gaat samenwonen of trouwen.

Meer informatie

Als u gaat scheiden of uw partnerrelatie verbreekt.

Meer informatie

 

 

Als u verhuist naar het buitenland.

Meer informatie

Als u werkloos wordt.

Meer informatie

Als u meer of minder gaat werken.

Meer informatie

Als u verlof opneemt.

Meer informatie

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u een keuze moet maken

Meer informatie

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

e-mail:   pensioen@trespa.com
telefoon:   0495-458297
adres:  

Stichting Pensioenfonds Trespa Wetering 20
6002 SM  WEERT